op2016 01

66% жінок обізнані з правилами приймати їжу не менше трьох разів на день, але тільки 31% притримується цього правила. 57% вважають важливим відмовлятися від шкідливих продуктів і лише 17% притримуються цього регулярно. Таким чином, більшість українських жінок не дотримуються здорового способу життя навіть тоді, коли мають таку можливість.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН на тему «Результати всеукраїнського опитування: Ставлення жінок до здорового способу життя в Україні» голова правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Владислав Сила.

«Метою дослідження було вивчення розуміння жінками України необхідності дбайливого ставлення до свого здоров’я у сферах харчування, шкідливих звичок, фізичної активності, превентивної медицини та відпочинку. Та, нажаль, висновки цього дослідження ще раз демонструють потребу щодо об’єднання зусиль держави, гро-мадськості, фахівців, бізнесу та ЗМІ у побудові здорового та відповідального суспільства.» – заявив Владислав Сила.

В ході дослідження було визначено, що українські жінки обізнані щодо правил здорового харчування і вважають їх обов’язковими чи бажаними, але у більшості своїй їх не дотримуються, або дотримуються частково. Тільки 31% жінок приймає їжу не менше трьох разів на день та лише 9% дотримуються збалансованого харчу-вання.

 «Добра обізнаність опитаних жінок щодо принципів здорового харчування, безумовно, є позитивним результатом дослідження. Якщо людина знає про важливість певних речей для власного життя, то з часом почне використовувати це знання. Бажано, щоб це сталося якомога раніше. І тут починає відігравати провідну роль мотивація. Вона частіше присутня саме у жінок, які приділяють велику увагу своїй зовнішності» – зазначив пре-зидент Асоціації Дієтологів України, головний позаштатний дієтолог МОЗ України Олег Швець.

Цікаво, щодо гіпотези про те, що недостатній рівень доходу може заважати жінкам нормально харчуватися – результати дослідження спростовують цю гіпотезу: частка жінок, які відмовляються від шкідливих продуктів, дотримуються збалансованого харчування та достатньої кількості прийомів їжі на день, практично не залежить від рівня доходу.

За складовою «превентивна медицина» дослідження вивчало відношення жінок до регулярного медичного обстеження. 97% українських жінок вважають обов’язковим або бажаним регулярне медичне обстеження, однак дотримуються цього правила лише 24%. Інших запропонованих правил дотримуються набагато менше жінок: вітаміни та біологічні добавки регулярно приймають 14% жінок, а лікувальні процедури лише 11%.

Також, дослідження виявило поширеність серед українських жінок таких шкідливих звичок, як вживання алко-голю, паління та вживання наркотичних засобів, а також визначено ставлення до них. Більше половини жінок (54%) зізнались, що постійно або час від часу порушували безпечний для здоров’я режим споживання алкоголю, а 21% опитаних українських жінок визнають, що вони палять. При цьому, Отто Стойка, керівник і головний лікар Київського міського центру здоров'я додав, що середня очікувана тривалість життя в Україні у 2014 році складає: серед жінок – 76,4 років, серед чоловіків – 66,3 роки. У країнах ЄС відповідно – 83,3 та 77,8. «Впадає в очі дуже великий розрив у тривалості життя між чоловіками та жінками в Україні. Це говорить на користь того, що один із важливих чинників тривалості життя є більш здорові звички у жінок, ніж у чоловіків» – прокоментував Отто Олександрович.

Щодо фізичної активності, згідно з результатами дослідження 3% жінок відповіли, що регулярно займаються на тренажерах та 8% займаються іншими фізичними навантаженнями не менше 2-3 разів на тиждень. 16% жінок відмічають, що кожного дня роблять зарядку. Експерти погодились що це є низькій показник: «Дослідження ще раз підтвердило те, що культура здорового способу життя в нашій країні слабо розвинена. Щоб заохотити жінок змінити свої звички та покращити якість повсякденного життя своєї родини, ми повинні заохотити їх і зробити це цікавим способом. Зі свого боку, мережа фітнес-клубів FitCurves з 14 березня провадитиме трьохмісячний всеукраїнський Марафон здорового схуднення, який сприятиме не тільки інформуванню широких верств насе-лення, але допоможе тисячам жінок поліпшити свій стан здоров’я. Ми віримо, що наш внесок в формування нових парадигм буде підтриманий населенням та усіма іншими небайдужими.» – прокоментувала Віолета Шкуратова, керівник мережі жіночих фітнес-клубів ФітКьорвс.

За словами Оксани Анастасьєвої, начальника відділу фізичного виховання різних верств населення департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України, уряд вже реагує на виклик та впроваджує необхідні дії у цьому напрямку: «Світовий досвід засвідчує, що оптимальна рухова акти-вність упродовж усього життя кожної людини – найефективніший засіб профілактики захворювань та зміцнення здоров’я. Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує формування здорового способу життя, від якого на 60% залежить стан здоров’я людини. Тому, з метою створення сприятливих умов для зміц-нення здоров'я, розроблено Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схвалену Указом Президента України від 9 лютого 2016 року.»: зазначила Оксана Анастасьєвої, начальник відділу фізичного виховання різних верств насе-лення департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

В ході дослідження було з’ясовано, що лише 2% українських жінок вважають, що вони повноцінно піклуються про своє здоров’я. Відсутність часу респондентки зазначають як головну причину (64%), яка їм заважає. Крім цієї причини жінки обирають відсутність грошей (40%), лінь (35%) та хронічні хвороби (16%) як фактори, що заважають їм піклуватися про власне здоров’я.

 

Довідка:

Дослідження було проведене Асоціацією «Українські центри нових технологій здоров’я» у межах проекту «Здорова нація – сильна Україна» спільно з мережею жіночих фітнес-клубів ФітКьорвс за підтримки Асоціації Дієтологів України та Київського міського центра здоров'я . Обробка даних здійснена кафедрою промислового маркетингу НТУУ «КПІ». Опитування було проведене в 35-ти містах України. Основою вибірки були жінки віком від 15 років, що проживають в обласних та районних центрах (35 міст України). Терміни проведення дослідження: серпень-вересень 2015 року. Об'єм вибірки склав 1936 респондентів.

Повний текст дослідження надається за письмовим запитом (info (@)healthy.org.ua).

Метою Асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» є формування стійкого інтересу широких верств населення до питань власного та громадського здоров'я, а також пошуку практичних шляхів його покращення.

 INF Health 04

Соціальний проект з попередження захворювань на ранній стадії

news monastik sm

З метою формування культури здорового способу життя та набуття широкими верствами населення звички регулярних обстежень Асоціація "Українські центри нових технологій здоров’я" та компанія "Монастік - Кросс. Клуб чоловічого здоров'я і сили" об'єднали свої зусилля, та започаткували соціальний проект з попередження захворювань на ранній стадії.

Детальніше...

enent festФестиваль здоров’я: Здорова нація – сильна Україна

В НСК «Олімпійський» відбувся п'ятий фестиваль здоров'я, співорганізатором якого виступила Асоціація «Українські центри нових технологій здоров'я». Фестиваль урочисто відкрили Олександр Квіташвілі та Ігор Жданов.

Детальніше...

ts 003ВОЗ: завдяки регулярній фізичній активності можливо підтримувати організм здоровим

На протязі всього свого життя люди повинні займатися відповідними рівнями фізичної активності. 30-хвилинні регулярні активності допомагають знизити ризики розвитку сердечно-судинних захворювань, діабету, а також раку товстої кишки та молочної залози.


© 2015 Асоціація «Українськи центри нових технологій здоров’я»

 Зареєстрована як неприбуткова організація.